Reklamačný formulár

Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať ?

Stiahnite a vyplňte náš online formulár, ktorý nie je potrebné tlačiť, ale stačí nám ho zaslať v prílohe emailu na info@isperky.sk
Pre správne zobrazenie a možnosť uloženia vyplneného formulára si stiahnite najnovší Adobe Reader, ktorý nájdete zadarmo TU.
Ak vám formulár nejde vyplniť alebo uložiť, tak ho vytlačte, vypíšte a zašlite spolu s tovarom. 
V nutnom prípade nám svoje požiadavky napíšte rukou v sprievodnom liste.

ONLINE FORMULÁR SI STIAHNITE TU : ONLINE-FORMULAR-iSPERKY.pdf

Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14dní od doručenia.
Tovar v pôvodnom stave  je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 30 dní od doručenia. 
Tovar odporúčame posielať v poistenej zásielke t.j. poisteným listom v špeciálnej gumovej obálke, ktorú zakúpite len na pošte. Ak sa rozhodnete použiť obyčajnú, prípadne bublinkovú obálku, tak ju odporúčame dobre olepiť lepiacou páskou. Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku ! 
Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.


Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


Ďalšie dôležité odkazy:

- OBCHODNÉ PODMIENKY

- REKLAMAČNÝ PORIADOK str.1
- REKLAMAČNÝ PORIADOK str.2
- REKLAMAČNÝ PORIADOK str.3

- NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU (šperky)

- NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU (hodinky)

Adresa prevádzky :

TOP JEWELS s.r.o.
Užhorodská 5
071 01 Michalovce

Telefón: (+421) 0948 666 665 (telecom)
Email: info@isperky.sk
Pracovná doba: Po-Pia 8:00 - 16:00. (obedná pauza 12:00 - 13:00)

Orgán dozoru - inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 404/3, 040 01 Košice